Konsten att förmedla ett budskap

Det var ett tag sedan som de viktigaste budskapen förmedlades på ett torgmöte i staden med megafoner och flygblad. Även om tekniken har gått framåt med stormsteg kan behovet av att anpassa sitt budskap till olika typer av kommunikationskanaler idag vara större än någonsin.

Kommunikationen igår och idag

Det var inte många år sedan det naturliga sättet att sprida ett viktigt budskap var genom att samla sina vänner eller olika former av intresseföreningar för att tillsammans genomföra demonstrationer eller att tillsammans dela ut informationsblad på stan. Banderoll och en megafon var något som man använde sig av för att på ett så effektivt sätt som möjligt kunna kommunicera med så många som möjligt samtidigt. Dessa verktyg används på effektiva sätt än idag även om de olika kanalerna som man har tillgängligheten till har blivit betydligt fler än så.

Internet och främst kanalerna för sociala medier har blivit några av de viktigaste möjligheterna när det gäller att sprida budskapet till så många som möjligt som kan tänkas vara intresserade, samtidigt som man kan utforma budskapen till att vara personliga och nå mottagarna där de faktiskt befinner sig.

För i och med sociala medier så är det inte längre bara företagen eller organisationerna som kommunicerar med konsumenterna eller användarna genom reklam och informationsutskick, som det har varit tidigare, I dag är det lika ofta användarna som själva tar initiativet till en dialog med företagen med hjälp av sociala medier som Twitter eller Facebook. Något som på alla plan har förändrat förutsättningarna för att lyckas med att förmedla ett budskap.


Alla kan skapa en kris

Det nya medielandskapet gör att det inte bara är journalister som kan rapportera om händelser, och sprida nyheter eller skapa uppmärksamhet kring en fråga. Journalisten, debattören och sociala medier-experten Emanuel Karlsten fick en hel del kritik när han lanserade sin sajt Ajour med orden ”alla är journalister”. Framför allt var det etablerade journalister som reagerade.

Och visst ska man inte tolka Karlstens uttalande som att ”alla” numera har de kunskaper som man får av att ha läst på journalisthögskolan och sedan praktiserat på en lokalredaktion någonstans innan man fått ett hett eftertraktat jobb på ett bemanningsföretag som hyr ut journalister till kvällstidningar. Alla är inte journalister i den bemärkelsen.

Om man däremot tolkar ordet journalist som en person som har som uppgift att misstro makthavare i samhället, och som sprider information vidare, så får man nog säga att alla har blivit journalister. Det här har naturligtvis övervägande positiva effekter, vilket inte minst det senaste årets händelser i Nordafrika och Mellanöstern visar, men det gör också att det bli allt viktigare med utbildning i krishantering.

Om sociala medier funnits på 70-talet

Förtroendekriser kan nämligen uppstå kring händelser som är tagna helt ur luften. Detta kunde hända redan före internet och de sociala mediernas genomslag, men idag sker det ännu snabbare. När de första smörgåsmargarinera, som inte gick att steka i, lanserades uppstod ett rykte om att de innehöll pyttesmå plastkulor. Små barn påstods ha avlidit efter att ha ätit smörgåsar med margarin på. Detta stämde inte, men det tog lång tid för producenterna att få stopp på ryktena. Idag skulle det ha varit ännu svårare, inte minst tack vare lättheten att skapa en kampanj med ett namn som ”Sluta med plast i smöret”, med tillhörande blogg och facebooksida.


Sociala medier vs. privatliv

När en kärleksrelation dör och ett förhållande tar slut är detta oftast väldigt tungt och tragiskt för de berörda parterna. Det är ofta svårt att ens tänka tanken på att leva ensam igen, vara utan den människa man levt med länge och stå öga mot öga med den ovissa framtiden. Man kan ju knappast säga att skilsmässor och uppbrott heller blir lättare med varken åldern eller med samhällets utveckling. Självklart är det upp till var och en hur mycket man vill dela med sig av på internet men faktum är att sociala medier är en naturlig del av de flesta människors liv idag och att vi ofta inte tänker på konsekvenser av allt vi synliggör på internet.

Bara en så enkel sak som att lägga upp bilder på dig själv och din älskade, fylla i att ni är ”In a relationship” på Facebook och via statusuppdateringar tillåta vänner, bekanta och ibland även helt okända människor att ta del av din och er vardag kan få ganska jobbiga konsekvenser när man skiljer sig eller gör slut, om man nu kommer till den punkten i livet. Att då helt plötsligt ändra sin relationsstatus till ”Single”, sluta skriva statusuppdateringar om hur du och älsklingen myser framför en film och slutar lägga upp kärleksbilder från resor och promenader kommer med största säkerhet att bidra till att människor börjar ställa frågor och undra och kommentera och maila och Facebook-chatta och så vidare. Detta gör självklart inte en skilsmässa lättare. För vem vill egentligen dela dessa delar av sitt privatliv eller sorgarbete med en hel värld av människor på till exempel Facebook? Självklart får man dela med sig precis hur lite eller mycket man vill av sitt privata liv på internet men det är lätt att dela med sig väldigt mycket utan att tänka på konsekvenserna som kan komma senare.


Håll koll på alla företagets delar

Att som företag finnas ute bland de nya marknadsförings- och kommunikationskanalerna innebär för de flesta företag helt nya strategier eller äldre strategier som bör inplanteras enligt de nya förutsättningarna. För att finnas i de sociala medierna innebär en del ställningstaganden som organisationen troligtvis inte har stött på tidigare. Något som i början kan verka förvirrande, för hur ska man egentligen ha koll på alla de olika delarna internt inom företaget utan att något viktigt faller mellan stolarna och glöms bort. Kommentaren från kunder på Facebook eller Twitter kan, speciellt om de är negativa, få relativt stora följder för företagets varumärke.

I grunden, även om det inte har en direkt koppling till de sociala medierna, är det viktigt för verksamheten att ha ett fungerande affärssystem som kan skapa ordning mellan de olika verksamhetsområdena så att alla de olika delarna kan analyseras och utvärderas. Populära och ofta använda affärssystem ute på marknaden är bland annat Dynamics NAV. Dynamics NAV är utvecklat av Microsoft och tillåter företaget att växa genom att lätt kunna anpassas efter nya omständigheter.

Med ett stödjande affärssystem har man den kontroll som behövs över organisationen så att man utan att tappa greppet om allt det gamla även kan satsa på nya kommunikationsvägar som sociala medier. För med vilket syfte man får ut mest av de sociala medierna varierar från företag till företag. Medan vissa vill använda dem som ett forum för kundtjänst är det andra som bäst vill använda kanalerna som en ytterligare väg för att visa och bygga upp varumärket.


Online marknadsföring

Att marknadsföring har fått allt fler kanaler och forum de senaste åren har väl inte undgått någon? När det kommer till online marknadsföring väljer många företag att göra sig synliga via välbesökta bloggar och plattformar som till exempel Facebook. På Facebook ser vi ett brett utbud av företagsreklamer, framförallt i sidans högerspalt. Här finns allt från dejting-sidor och klädbutiker på webben till reklam för spelsidor där man får casino bonus när man registrerar sig som ny medlem. Det positiva med reklam via sociala medier är att det når ut till väldigt många fler än om man sätter upp en reklamaffisch på staden eller en annons i lokaltidningen.

Det negativa är att man inte kan rikta sig till en speciell målgrupp på samma sätt som om man till exempel gör reklam för en pokersajt i en spel- eller pokertidning. Visst kan man lägga in sin reklam för sin klädbutik på nätet i en av modebloggarnas blogg, men man kan ändå inte vara säker på exakt vilka som tar del av denna reklam. På samma sätt är det om man sätter upp reklamaffischer i stadens hjärta där man kanske vill marknadsföra ett event av något slag. Man vet att människor kommer se affischen, men inte hur många av dem som faktiskt har intresse för denna typ av event eller hur många som kommer nappa på reklamen. I det stora hela är dock online marknadsföring väldigt bra just för att man når ut till många människor på en och samma gång.


Nästan som sociala medier

Det finns många olika ärendehanteringssystem på marknaden, och en del av dem har inkorporerat funktioner som man annars hittar i sociala medier.

Minns ni Google Wave? Det var ett ganska djärvt experiment från Googles sida. Tanken var att man skulle erbjuda en vidareutveckling av vanlig mejl, ”som mejlen skulle varit om den uppfunnits idag” sa man från Googles sida. Nu kan man diskutera om det verkligen blev så, men det var i alla fall en intressant produkt. Dessvärre var marknaden inte mogen för den, och Google fick lägga ned projektet.

En av de smarta funktionerna i Google Wave var att man kunde arbeta flera stycken i samma dokument, och se vem som gjort vilka ändringar och dessutom ”spola tillbaka” för att hitta tidigare versioner av dokumentet.
I ett bra ärendehanteringssystem kan man bjuda in andra för att arbeta med ett specifikt projekt. Den som leder arbetet håller koll på de olika ärenden som ingår i det, och kan begära in synpunkter från de andra som ingår i gruppen. Ofta innehåller systemet någon form av diskussionsfunktion, helst också en möjlighet att diskutera enskilda dokument och visa innehållet på enskilda skärmar för de andra i gruppen. På det sättet blir arbetet lika socialt som sociala medier.


Sociala medier som kanal för krishantering

Sociala medier är ett laddat ämne i dessa dagar. Efter den arabiska är man även i många demokratiskt styrda länder orolig för att stora folkmassor ska samlas. I Storbritannien dömdes nyligen två ynglingar till fyra års fängelse var för att ha skapat Facebook-evenemang som uppmanade till upplopp och vandalism. De hårda straffen är kanske inte den bästa formen av krishantering från myndigheternas sida, framför allt med tanke på att ingen förutom polisen dök upp till något av evenemangen, och eftersom den ene bad om uräkt för sin sida, och tog bort den efter mindre än ett dygn.

I Kina är denna typ av upplopp vanliga. Eftersom ett eller två tecken utgör ett ord i det kinesiska skriftspråket går det att få in mycket information på 140 tecken. De två största inhemska tjänsterna underkastar sig dock myndigheternas granskning, men trots det samlas kineser regelbundet till protester som ibland urartar. Ofta använder man kodspråk och omskrivningar för att kringgå censuren.

Sociala medier kan dock även användas av myndigheter och organisationer för att stävja kriser på olika sätt. Ett användningsområde kan vara att motverka ryktesspridning, och förekomma olika typer av spekulationer. Att delta i en aktiv dialog med andra, både opinionsbildare och medborgare, är en viktig del i detta. Många kommuner skapar därför egna sidor på Facebook, och öppnar Twitter-konton för att snabbt kunna nå ut med information. Ett av de mest lyckade exemplen är Katrineholms kommunchef Mattias Jansson, som följs av 2800 konton på Twitter. Även om många av hans inlägg handlar om sociala mediers användbarhet, alt. vem han ska äta lunch med, har han etablerat en kanal som kan användas för många andra syften.


Copyright © 1996-2010 Nodigit media. All rights reserved.