Det var ett tag sedan som de viktigaste budskapen förmedlades på ett torgmöte i staden med megafoner och flygblad. Även om tekniken har gått framåt med stormsteg kan behovet av att anpassa sitt budskap till olika typer av kommunikationskanaler idag vara större än någonsin.

Kommunikationen igår och idag

Det var inte många år sedan det naturliga sättet att sprida ett viktigt budskap var genom att samla sina vänner eller olika former av intresseföreningar för att tillsammans genomföra demonstrationer eller att tillsammans dela ut informationsblad på stan. Banderoll och en megafon var något som man använde sig av för att på ett så effektivt sätt som möjligt kunna kommunicera med så många som möjligt samtidigt. Dessa verktyg används på effektiva sätt än idag även om de olika kanalerna som man har tillgängligheten till har blivit betydligt fler än så.

Internet och främst kanalerna för sociala medier har blivit några av de viktigaste möjligheterna när det gäller att sprida budskapet till så många som möjligt som kan tänkas vara intresserade, samtidigt som man kan utforma budskapen till att vara personliga och nå mottagarna där de faktiskt befinner sig.

För i och med sociala medier så är det inte längre bara företagen eller organisationerna som kommunicerar med konsumenterna eller användarna genom reklam och informationsutskick, som det har varit tidigare, I dag är det lika ofta användarna som själva tar initiativet till en dialog med företagen med hjälp av sociala medier som Twitter eller Facebook. Något som på alla plan har förändrat förutsättningarna för att lyckas med att förmedla ett budskap.