Att som företag finnas ute bland de nya marknadsförings- och kommunikationskanalerna innebär för de flesta företag helt nya strategier eller äldre strategier som bör inplanteras enligt de nya förutsättningarna. För att finnas i de sociala medierna innebär en del ställningstaganden som organisationen troligtvis inte har stött på tidigare. Något som i början kan verka förvirrande, för hur ska man egentligen ha koll på alla de olika delarna internt inom företaget utan att något viktigt faller mellan stolarna och glöms bort. Kommentaren från kunder på Facebook eller Twitter kan, speciellt om de är negativa, få relativt stora följder för företagets varumärke.

I grunden, även om det inte har en direkt koppling till de sociala medierna, är det viktigt för verksamheten att ha ett fungerande affärssystem som kan skapa ordning mellan de olika verksamhetsområdena så att alla de olika delarna kan analyseras och utvärderas. Populära och ofta använda affärssystem ute på marknaden är bland annat Dynamics NAV. Dynamics NAV är utvecklat av Microsoft och tillåter företaget att växa genom att lätt kunna anpassas efter nya omständigheter.

Med ett stödjande affärssystem har man den kontroll som behövs över organisationen så att man utan att tappa greppet om allt det gamla även kan satsa på nya kommunikationsvägar som sociala medier. För med vilket syfte man får ut mest av de sociala medierna varierar från företag till företag. Medan vissa vill använda dem som ett forum för kundtjänst är det andra som bäst vill använda kanalerna som en ytterligare väg för att visa och bygga upp varumärket.