De finns få alldeles perfekta organisationer och verksamheter, även dem som anses vara de allra bästa har saker som kan göras ännu bättre. För när man kommit till en punkt då man anser att inget någonsin kan bli bättre finns det också få incitament till varför man ska fortsätta att finnas. Utan en vilja att bli bättre saknas den kämparanda som i olika grader behövs i alla organisationer.

Ibland kan det vara svårt för dem som är mitt inne i allting ha svårt att se de strukturer som finns, oavsett om det är bra och kan föra en vidare eller om de är sämre och bidrar till att skapa problemen i verksamheten.  Vill man få ett perspektiv från någon utifrån som bättre kan hjälpa till att ge organisationen nya perspektiv och förhållningssätt, på så sätt kan man alltså få hjälp med ens egen organisationsutveckling. Ibland kan det dock vara betydligt klarar kring vart i organisationen som problemen ligger, även om man även då kan behöva hjälp med sin organisationsutveckling.

Sociala medier som lösningen på problemen

Handlar problemen om att bättre kunna svara på sina kunders önskemål och behov så kan det vara kommunikationen däremellan som behöver förbättras. Ett av de mest aktuella sätten är att förbättra sina strategier och handlingsplaner för hur man som organisation ska agera i de olika kanalerna för sociala medier. Det är inte alltid lätt att hänga med i en utveckling som sker vid sidan av ens egen bransch samtidigt som de nya möjligheterna till direkt kommunikation skapar helt nya förutsättningar mot vad som har funnits tidigare.