Det finns många olika ärendehanteringssystem på marknaden, och en del av dem har inkorporerat funktioner som man annars hittar i sociala medier.

Minns ni Google Wave? Det var ett ganska djärvt experiment från Googles sida. Tanken var att man skulle erbjuda en vidareutveckling av vanlig mejl, ”som mejlen skulle varit om den uppfunnits idag” sa man från Googles sida. Nu kan man diskutera om det verkligen blev så, men det var i alla fall en intressant produkt. Dessvärre var marknaden inte mogen för den, och Google fick lägga ned projektet.

En av de smarta funktionerna i Google Wave var att man kunde arbeta flera stycken i samma dokument, och se vem som gjort vilka ändringar och dessutom ”spola tillbaka” för att hitta tidigare versioner av dokumentet.
I ett bra ärendehanteringssystem kan man bjuda in andra för att arbeta med ett specifikt projekt. Den som leder arbetet håller koll på de olika ärenden som ingår i det, och kan begära in synpunkter från de andra som ingår i gruppen. Ofta innehåller systemet någon form av diskussionsfunktion, helst också en möjlighet att diskutera enskilda dokument och visa innehållet på enskilda skärmar för de andra i gruppen. På det sättet blir arbetet lika socialt som sociala medier.