Testa affärsidén med crowdfunding

Utbud och efterfrågan, det är vad det handlar om för att man ska få ett företag som fungerar och dom håller sig flytande. Men då det finns många bra idéer och mycket vilja men kanske inte alltid pengar är det fint att man kan söka pengar för sina idéer av människor som gillar ens idé. det handlar om Crowsfunding som växer sig allt större.

1076945-marketing-mix-background-conceptVi har i tidigare inlägg skrivit om hur man kan utveckla sitt företag, men för många handlar det även om att först lyckas blåsa liv i det. Genom att få stöd för sin idé får man även ett tecken på att ens idé är bärande och man får lite mer vind under vingarna.

Från riskkapitalister till gräsrötterna

Länge har riskkapitalisterna styrt och ställt och suttit på den stora och avgörande makten om ett företag ska få komma till eller inte om det handlar om att idén behöver pengar. Nu har spelreglerna ändrats något så otroligt. Detta genom crowdfunding, eller gräsrotsfinansiering. Vad det handlar om är att man kan gå in och be ett bidrag till en idé som man gillar och som man gärna vill se bli förverkligad. Först ut var det kulturen som var först ut där man kunde skänka pengar till olika projekt man ville se bli förverkligade och sedan följa. Nu har denna rörelse blommat ut och man kan med det se att företag hakat på för att både få uppmärksamhet men även finansiera olika projekt.

Runt om i världen finns det ungefär 600 olika plattformar man kan söka finansiärer på varav Kickstarter är den största. Man kan få in mycket med pengar och är det många som bidrar så handlar det inte om stora summor som man behöver lägga ut.

 


Utveckla din verksamhet på flera håll

Idag handlar mycket av att ha ett eget företag, eller att vara en del av en verksamhet, kring att man ständigt utvecklas för att möta den konkurrens som finns på marknaden. Det handlar alltså om att lära sig att bli bättre på verksamhetsutveckling.

Med dagens tekniska lösningar gäller det i många situationer att också försöka hålla så jämna steg som möjligt med den senaste tekniken. Man behöver inte vara först på bollen på alla nya lösningar som dyker upp på marknaden, men man bör vara öppen för nya idéer. De företag som behärskar de sociala medierna idag har också lyckas få stora fördelar av att faktiskt finnas där. Det handlar dels om att kunna föra sitt företag vidare genom att anpassa sig till att finnas på samma ställen som sina målgrupper samtidigt som andra strategier är att försöka ta sin målgrupp och alla dem som man vänder sig till dit man själv är vilket kan kräva noga uttänkta strategier. Att satsa på en övergripande verksamhetsutveckling innebär en satsning på många olika områden. Ibland tar man an alla samtidigt, medan man i andra situationer arbetar sig igenom en i taget. Några av de största punkterna där man alltid kan skapa förbättringar och vara mer effektiva är övergripande:

  • Kostnadsbesparande
  • Styrning och kontroll
  • Risker

 

Risker handlar om att man som en verksamhet kan förbättra sin syn på vilka framtida risker det finns inom företaget.  Det är vanligt att man som företag inte har hunnit göra någon analys över vilka risker som skulle kunna dyka upp. Detta leder i sin tur till att man inte heller kommer att kunna ta kontroll över de eventuella riskerna om de väl skulle uppstå.

Styrning och kontroll är ett stort begrepp där det bland annat handlar om hur väl man sköter både den interna och den externa kommunikationen inom företag. Finns det möjligtvis några sätt som gör att man bättre förmedlar till verksamhetens medarbetare vart man är på väg tillsammans och varför, för att man på så sätt har en gemensam bild över vilka frågor som bör vara prioriterade.

Kostnadsbesparande är ett begrepp som talar mycket för sig själv. Åter igen handlar det om att ha en klar blick över verksamhetens alla delar och vart pengarna som man satsar inom företaget verkligen hamnar.


Den nya tidens sätt att kommunicera

Sociala medier tar allt större plats i vårt samhälle. Idag sköts mer och mer online och nästan all kontakt, förutom telefonkontakt, går via internet och sociala medier som Twitter eller Facebook. För vissa är det otänkbart att säga upp till exempel sitt konto på Facebook eftersom de är rädda att de ska ”missa” allt.

Sociala medier, bra eller dåligt?

Vi har tagit för vana att man inte behöver komma ihåg mycket saker själv längre eftersom de sociala medierna och all dagens teknik hela tiden hjälper oss. Facebook påminner oss om våra vänners födelsedagar, om fester som vi tackat ja till, om konserter som vi skulle vilja se, om när någon vän har börjat på ett nytt jobb, skaffat ny parter etcetera. Utan all denna hjälp att hålla koll på vad som händer i våra kretsar hade vi nog glömt en hel del.

När man var yngre kom man ihåg allt från vänners födelsedagar och telefonnummer till hemadresser. Idag behöver vi inte längre lägga allt detta på minnet eftersom vi vet att apparna i vår telefon, funktionerna på Facebook eller länkarna som andra postar på Twitter kommer hjälpa oss att hålla koll, vara uppdaterade och inte glömma något viktigt.

Det finns självklart delade meningar om sociala medier och hur nyttigt det egentligen är för oss. Vissa anser att det skapar många möjligheter och gör världen mindre eftersom vi lättare kan kommunicera och nätverka med människor på ett sätt som vi inte skulle kunna göra annars. Andra tycker tvärtom att sociala medier ökar vår stress och minskar vår hjärnkapacitet. Stressen av att alltid vara online och inloggad för att inte missa något och hänga med i både det sociala flödet och nyhetsflödet är väldigt påtaglig för många. Det är idag mer en regel än ett undantag att människor sitter med sin iPhone och Googlar, kollar mail, skriver på Facebook eller annat, samtidigt som de fikar med en vän, äter middag med familjen, är på bio med sin käresta eller sitter på en föreläsning i skolan. Det här tyder på en ökad stress hos oss människor. Att vi inte ens kan pausa från internet och omvärlden under de timmar som en film eller fika pågår kan uppfattas som ganska oroväckande.

Även om den mesta kommunikation sker på internet idag så finns det vissa saker som många fortfarande väljer att skicka i kuvert på den traditionella posten. Saker som gratulationskort, julkort, påskkort eller vykort från semestern är fortfarande vanligare att det sker på det klassiska sättet med kuvert och frimärke. Och tur är det väl att vi har något gammalt hederligt bevarat eftersom en helt digital värld hade varit väldigt platt både att ta på och vistas i.


Förbättra organisationen

De finns få alldeles perfekta organisationer och verksamheter, även dem som anses vara de allra bästa har saker som kan göras ännu bättre. För när man kommit till en punkt då man anser att inget någonsin kan bli bättre finns det också få incitament till varför man ska fortsätta att finnas. Utan en vilja att bli bättre saknas den kämparanda som i olika grader behövs i alla organisationer.

Ibland kan det vara svårt för dem som är mitt inne i allting ha svårt att se de strukturer som finns, oavsett om det är bra och kan föra en vidare eller om de är sämre och bidrar till att skapa problemen i verksamheten.  Vill man få ett perspektiv från någon utifrån som bättre kan hjälpa till att ge organisationen nya perspektiv och förhållningssätt, på så sätt kan man alltså få hjälp med ens egen organisationsutveckling. Ibland kan det dock vara betydligt klarar kring vart i organisationen som problemen ligger, även om man även då kan behöva hjälp med sin organisationsutveckling.

Sociala medier som lösningen på problemen

Handlar problemen om att bättre kunna svara på sina kunders önskemål och behov så kan det vara kommunikationen däremellan som behöver förbättras. Ett av de mest aktuella sätten är att förbättra sina strategier och handlingsplaner för hur man som organisation ska agera i de olika kanalerna för sociala medier. Det är inte alltid lätt att hänga med i en utveckling som sker vid sidan av ens egen bransch samtidigt som de nya möjligheterna till direkt kommunikation skapar helt nya förutsättningar mot vad som har funnits tidigare.


Konsten att förmedla ett budskap

Det var ett tag sedan som de viktigaste budskapen förmedlades på ett torgmöte i staden med megafoner och flygblad. Även om tekniken har gått framåt med stormsteg kan behovet av att anpassa sitt budskap till olika typer av kommunikationskanaler idag vara större än någonsin.

Kommunikationen igår och idag

Det var inte många år sedan det naturliga sättet att sprida ett viktigt budskap var genom att samla sina vänner eller olika former av intresseföreningar för att tillsammans genomföra demonstrationer eller att tillsammans dela ut informationsblad på stan. Banderoll och en megafon var något som man använde sig av för att på ett så effektivt sätt som möjligt kunna kommunicera med så många som möjligt samtidigt. Dessa verktyg används på effektiva sätt än idag även om de olika kanalerna som man har tillgängligheten till har blivit betydligt fler än så.

Internet och främst kanalerna för sociala medier har blivit några av de viktigaste möjligheterna när det gäller att sprida budskapet till så många som möjligt som kan tänkas vara intresserade, samtidigt som man kan utforma budskapen till att vara personliga och nå mottagarna där de faktiskt befinner sig.

För i och med sociala medier så är det inte längre bara företagen eller organisationerna som kommunicerar med konsumenterna eller användarna genom reklam och informationsutskick, som det har varit tidigare, I dag är det lika ofta användarna som själva tar initiativet till en dialog med företagen med hjälp av sociala medier som Twitter eller Facebook. Något som på alla plan har förändrat förutsättningarna för att lyckas med att förmedla ett budskap.


Alla kan skapa en kris

Det nya medielandskapet gör att det inte bara är journalister som kan rapportera om händelser, och sprida nyheter eller skapa uppmärksamhet kring en fråga. Journalisten, debattören och sociala medier-experten Emanuel Karlsten fick en hel del kritik när han lanserade sin sajt Ajour med orden ”alla är journalister”. Framför allt var det etablerade journalister som reagerade.

Och visst ska man inte tolka Karlstens uttalande som att ”alla” numera har de kunskaper som man får av att ha läst på journalisthögskolan och sedan praktiserat på en lokalredaktion någonstans innan man fått ett hett eftertraktat jobb på ett bemanningsföretag som hyr ut journalister till kvällstidningar. Alla är inte journalister i den bemärkelsen.

Om man däremot tolkar ordet journalist som en person som har som uppgift att misstro makthavare i samhället, och som sprider information vidare, så får man nog säga att alla har blivit journalister. Det här har naturligtvis övervägande positiva effekter, vilket inte minst det senaste årets händelser i Nordafrika och Mellanöstern visar, men det gör också att det bli allt viktigare med utbildning i krishantering.

Om sociala medier funnits på 70-talet

Förtroendekriser kan nämligen uppstå kring händelser som är tagna helt ur luften. Detta kunde hända redan före internet och de sociala mediernas genomslag, men idag sker det ännu snabbare. När de första smörgåsmargarinera, som inte gick att steka i, lanserades uppstod ett rykte om att de innehöll pyttesmå plastkulor. Små barn påstods ha avlidit efter att ha ätit smörgåsar med margarin på. Detta stämde inte, men det tog lång tid för producenterna att få stopp på ryktena. Idag skulle det ha varit ännu svårare, inte minst tack vare lättheten att skapa en kampanj med ett namn som ”Sluta med plast i smöret”, med tillhörande blogg och facebooksida.


Sociala medier vs. privatliv

När en kärleksrelation dör och ett förhållande tar slut är detta oftast väldigt tungt och tragiskt för de berörda parterna. Det är ofta svårt att ens tänka tanken på att leva ensam igen, vara utan den människa man levt med länge och stå öga mot öga med den ovissa framtiden. Man kan ju knappast säga att skilsmässor och uppbrott heller blir lättare med varken åldern eller med samhällets utveckling. Självklart är det upp till var och en hur mycket man vill dela med sig av på internet men faktum är att sociala medier är en naturlig del av de flesta människors liv idag och att vi ofta inte tänker på konsekvenser av allt vi synliggör på internet.

Bara en så enkel sak som att lägga upp bilder på dig själv och din älskade, fylla i att ni är ”In a relationship” på Facebook och via statusuppdateringar tillåta vänner, bekanta och ibland även helt okända människor att ta del av din och er vardag kan få ganska jobbiga konsekvenser när man skiljer sig eller gör slut, om man nu kommer till den punkten i livet. Att då helt plötsligt ändra sin relationsstatus till ”Single”, sluta skriva statusuppdateringar om hur du och älsklingen myser framför en film och slutar lägga upp kärleksbilder från resor och promenader kommer med största säkerhet att bidra till att människor börjar ställa frågor och undra och kommentera och maila och Facebook-chatta och så vidare. Detta gör självklart inte en skilsmässa lättare. För vem vill egentligen dela dessa delar av sitt privatliv eller sorgarbete med en hel värld av människor på till exempel Facebook? Självklart får man dela med sig precis hur lite eller mycket man vill av sitt privata liv på internet men det är lätt att dela med sig väldigt mycket utan att tänka på konsekvenserna som kan komma senare.


Håll koll på alla företagets delar

Att som företag finnas ute bland de nya marknadsförings- och kommunikationskanalerna innebär för de flesta företag helt nya strategier eller äldre strategier som bör inplanteras enligt de nya förutsättningarna. För att finnas i de sociala medierna innebär en del ställningstaganden som organisationen troligtvis inte har stött på tidigare. Något som i början kan verka förvirrande, för hur ska man egentligen ha koll på alla de olika delarna internt inom företaget utan att något viktigt faller mellan stolarna och glöms bort. Kommentaren från kunder på Facebook eller Twitter kan, speciellt om de är negativa, få relativt stora följder för företagets varumärke.

I grunden, även om det inte har en direkt koppling till de sociala medierna, är det viktigt för verksamheten att ha ett fungerande affärssystem som kan skapa ordning mellan de olika verksamhetsområdena så att alla de olika delarna kan analyseras och utvärderas. Populära och ofta använda affärssystem ute på marknaden är bland annat Dynamics NAV. Dynamics NAV är utvecklat av Microsoft och tillåter företaget att växa genom att lätt kunna anpassas efter nya omständigheter.

Med ett stödjande affärssystem har man den kontroll som behövs över organisationen så att man utan att tappa greppet om allt det gamla även kan satsa på nya kommunikationsvägar som sociala medier. För med vilket syfte man får ut mest av de sociala medierna varierar från företag till företag. Medan vissa vill använda dem som ett forum för kundtjänst är det andra som bäst vill använda kanalerna som en ytterligare väg för att visa och bygga upp varumärket.


Online marknadsföring

Att marknadsföring har fått allt fler kanaler och forum de senaste åren har väl inte undgått någon? När det kommer till online marknadsföring väljer många företag att göra sig synliga via välbesökta bloggar och plattformar som till exempel Facebook. På Facebook ser vi ett brett utbud av företagsreklamer, framförallt i sidans högerspalt. Här finns allt från dejting-sidor och klädbutiker på webben till reklam för spelsidor där man får casino bonus när man registrerar sig som ny medlem. Det positiva med reklam via sociala medier är att det når ut till väldigt många fler än om man sätter upp en reklamaffisch på staden eller en annons i lokaltidningen.

Det negativa är att man inte kan rikta sig till en speciell målgrupp på samma sätt som om man till exempel gör reklam för en pokersajt i en spel- eller pokertidning. Visst kan man lägga in sin reklam för sin klädbutik på nätet i en av modebloggarnas blogg, men man kan ändå inte vara säker på exakt vilka som tar del av denna reklam. På samma sätt är det om man sätter upp reklamaffischer i stadens hjärta där man kanske vill marknadsföra ett event av något slag. Man vet att människor kommer se affischen, men inte hur många av dem som faktiskt har intresse för denna typ av event eller hur många som kommer nappa på reklamen. I det stora hela är dock online marknadsföring väldigt bra just för att man når ut till många människor på en och samma gång.


Nästan som sociala medier

Det finns många olika ärendehanteringssystem på marknaden, och en del av dem har inkorporerat funktioner som man annars hittar i sociala medier.

Minns ni Google Wave? Det var ett ganska djärvt experiment från Googles sida. Tanken var att man skulle erbjuda en vidareutveckling av vanlig mejl, ”som mejlen skulle varit om den uppfunnits idag” sa man från Googles sida. Nu kan man diskutera om det verkligen blev så, men det var i alla fall en intressant produkt. Dessvärre var marknaden inte mogen för den, och Google fick lägga ned projektet.

En av de smarta funktionerna i Google Wave var att man kunde arbeta flera stycken i samma dokument, och se vem som gjort vilka ändringar och dessutom ”spola tillbaka” för att hitta tidigare versioner av dokumentet.
I ett bra ärendehanteringssystem kan man bjuda in andra för att arbeta med ett specifikt projekt. Den som leder arbetet håller koll på de olika ärenden som ingår i det, och kan begära in synpunkter från de andra som ingår i gruppen. Ofta innehåller systemet någon form av diskussionsfunktion, helst också en möjlighet att diskutera enskilda dokument och visa innehållet på enskilda skärmar för de andra i gruppen. På det sättet blir arbetet lika socialt som sociala medier.


  • Copyright © 1996-2010 Nodigit media. All rights reserved.